Om oss

1862

ETABLERINGSÅR

4

GENERATIONER

12

VÅRA KLOCKMÄRKEN

I Edwalls ägo sedan 1918

Josef Edwall började som lärling hos Åberg. Därefter utbildade han sig till urmakarmästare i London under fem år. Josefs kärlek fanns dock i Örebro vilket resulterade att Josef lämnade London och återvände till Örebro. Han gifte sig och tog över Åbergs butik år 1918. Sedan dess har butiken kallats ”Edwalls Hörna” på grund av butikens läge.

Den första generationen

Kärleken och äktenskapet resulterade i att sonen Lennart föddes. Han började arbeta hos sin pappa som lärling år 1931. Lennart blev också en duktig urmakare och drev butiken vidare till slutet av 80-talet, då han drog sig tillbaka. Lennarts son, Mårten, arbetade då i butiken. Han hade i början på 70-talet utbildat sig till urmakare och började arbeta i butiken1972.

De följande generationerna I familjeföretaget

Mårtens syster, Gunilla, började arbeta i butiken år 1974 och hade då utbildat sig inom ekonomi. Syskonen har sedan dess drivit butiken tillsammans.  År 2007 började även Mårtens dotter Karolina arbeta som lärling och är numera en duktig urmakare.